டேய் உன்ன கெஞ்சி கேட்டு கிரேன் என்ன காட்டி மட்டும் கொடுத்துறதா || #GOUNDAMANI || #COMEDY

டேய் உன்ன கெஞ்சி கேட்டு கிரேன் என்ன காட்டி மட்டும் கொடுத்துறதா || #GOUNDAMANI || #COMEDY

SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Subramani Karuppaiya, known by his stage name Goundamani, is an Indian film actor and comedian. He is known for his comic duo partnership in Tamil films with fellow actor Senthil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *