ஏன்டா டேய் இங்க இருக்கவன் எவனும் இன்ணும் முத பந்தியே சாப்டுல உனக்கு மூணாது பந்தி கேக்குதா||#SENTHIL

ஏன்டா டேய் இங்க இருக்கவன் எவனும் இன்ணும் முத பந்தியே சாப்டுல உனக்கு மூணாது பந்தி கேக்குதா || #SENTHIL ||

SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Senthil (born 23 March 1951), is an actor from Tamil Nadu, India. He is notable for his comedian roles along with fellow actor Goundamani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *