அட பாவி இப்படி மால போட்டு விழா பன்னிட்டு கடைசில எல்லாம் ஏன் தலையில கட்டிட்டு போய்ட்டானே||#COMEDY

அட பாவி இப்படி மால போட்டு விழா பன்னிட்டு கடைசில எல்லாம் ஏன் தலையில கட்டிட்டு போய்ட்டானே || #RARE_COMEDY

SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Madras Rajagopalan Radhakrishnan Ravi popularly known as Radha Ravi is an Indian film and television actor who played supporting roles throughout his career. He is the son of yesteryear actor M. R. Radha and the uncle of Vasu Vikram and half-brother of Raadhika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *