வாயில இருக்குறது சிகரட் இல்லா பட்டாசுனு யாராச்சு சொல்லிருக்க மாட்டாய்ங்களா || #RARE_COMEDY

வாயில இருக்குறது சிகரட் இல்லா பட்டாசுனு யாராச்சு சொல்லிருக்க மாட்டாய்ங்களா || #RARE_COMEDY

SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Janagaraj is an Indian Tamil actor. He has acted in over 200 predominantly in Tamil cinema as a comedian or in supporting roles. He also starred in few Malayalam, Telugu and Hindi films.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *