ஓ சாமியோ !! உங்களுக்கு கொக்கு வேணுமா இல்லா காட வேணுமா சொல்லுங்க சுட்டு புடறேன் || #SENTHIL,

ஓ சாமியோ !! உங்களுக்கு கொக்கு வேணுமா இல்லா காட வேணுமா சொல்லுங்க சுட்டு புடறேன் || #SENTHIL,
SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Senthil (born 23 March 1951), is an actor from Tamil Nadu, India. He is notable for his comedian roles along with fellow actor Goundamani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *