டேய் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இரு இப்பா தான உள்ள இருந்து வந்தோம் மறுபடியும் போக வெச்சுறதா || #GOUNDAMANI

டேய் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருடா இப்பா தான உள்ள இருந்து வந்தோம் மறுபடியும் போக வெச்சுறதா || #GOUNDAMANI
SUPPORT US ON FACEBOOK:https://www.facebook.com/sirikkalamva…

Subramaniyan Karuppaiya (born 25 May 1939), known by his stage name Goundamani, is an Indian film actor and comedian. He is known for his comic duo partnership in Tamil films with fellow actor Senthil. Eventually he was called as Goundamani for his ability to give counter dialogues on the spot and off the script (as a warning to his co artiste to be prepared) on stage and during shooting as per Bhagyaraj who was writing scripts and title credits for Bharathiraja in his early days during the movie 16 Vayathinile. So far, he has acted over 310 films.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *